Afghan leadership invites General Qamar Bajwa to visit KabulSHARE