Agar Islam Mein Qatal Ki Ijazat Hoti To Main Es Ko Qatal Kar Deti