Aik Nihayat Hi Ameer New Shadi Shuda Jora, Jo Misri Nizad Hai