Ali Tareen Ki Shikast Ki Waja Ye Hai Kay Aakhri Dino Mein Wo Jahan Bhi Jatay