Asma Jahangir Ki Wafat Per Mulk Ka Maroof Sahafi Khushi Se Nehal Ho Gia