Bacha Nai Ki Dukan Main Dakhil Hota Hai, Hajjam Kehta Hai Kh Yeh Dunya Ka