Haram Kaba Hai, Log Tuwaf Kar Rahay Hain, Hazron Log Tuwaf Mein Masroof Hain