Ibtda Main Ap Bohat Dolat Mand Thay, Leken Sod Khor Thay