Khwateen Ke Sath Mard Hazrat Bhi Chahry Ki Jhurya, Chaiyan Aur Keel Mahasay