Kisi Gaon Main Aik Chugal Khor Rehta Tha, Dosro Ki Chugli Khana Is Ki Adat The