Kohat Ki Asma Rani Qatal Nahi Huwi Balkay Rasam Ka Nishana Bani Jis Mein…