Masoom Zainab Ki Lash Road Per Thi, Waha Se Koray Main Kis Ne Phenki, Nia Inkshaf