Nawaz Sharif defaming army to save his neck, Claim Imran Khan


nawaz-sharif-raheel-sharif