Reham Khan Wants to Dismiss Pervaiz Khattak as CM KPK


RehamKhan-ImranKhan-PTI-Karachi-NA246_4-9-2015_180896_l

newsSHARE