Sham 4 Bajay Mein Us Ki Dehari Lay Kar Us Kay Pas Pohncha, Mein Nay….