Syed Ataullah Shah Bukhari Nay Tehalka Macha Diya, In ki Taqreer Sun kar