Tareekh Ki Ankhein Heraini Say Ye Sab Maujra Dekh Rahi Thein Kyun Kay…