Zainab Ke Qatil Ki New Footage Jari Ker Ji Gai, Zara Gor Se Dekhiay