Zainab Qatal Case Ki Postmortem Report Jari Kar Di Gai, Kya Kya Zulm Kiya Gaya?